Skip to main content

Please enter your date of birth.

I am of legal drinking age in my location

By entering our website you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. For information on alcohol responsibility, visit drinkaware.co.uk

 

Conversations

Tia Thuy, artist and fashion designer

Tia-Thủy Nguyễn là nghệ sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang tài năng đã sáng lập nên Thuy Design House và Trung tâm Triễn Lãm Nghệ Thuật Đương Đại The Factory. Sự nghiệp đa chiều của chị là thành quả của sự đam mê khám phá, tìm tòi và nỗ lực không ngừng, luôn luôn hướng đến những giải pháp tích cực cho mọi thử thách và trở ngại.

Trải qua hơn 20 năm thử sức trên nhiều lĩnh vực, Tia-Thủy tin tưởng vào sức mạnh của việc nắm bắt lấy cơ hội và viết nên câu chuyện của chính bản thân mình.

Tia-Thuy Nguyen is a Vietnamese artist and fashion designer who founded Thuy Design House and The Factory Contemporary Arts Centre. Her multi-disciplinary career stemmed from her never ending passion for developing new skills and her determination to look for positive solutions to overcoming challenges.

With over 20 years of experience spanning across diverse practices, Tia-Thuy believes in the importance of seizing opportunities and turning that into power to write her own story.