Explore The Range

Khám Phá Rượu Mạch Nha Đơn Cất Của Chúng Tôi

Each and every Macallan single malt whisky reveals our unrivalled commitment to the mastery of wood and spirit since 1824...

Discover All

The Macallan Estate

Plan Your Visit

Khám Phá

The Macallan 72 Years Old in Lalique

The Genesis Decanter

Khám Phá

Hành Trình The Macallan

Born From Extraordinary Oak Casks

Một bộ sưu tập các trải nghiệm hương vị lấy cảm hứng từ thùng rượu, mỗi trải nghiệm đều có một câu chuyện riêng đằng sau nó.

Explore

Sáu Cột Trụ

Character That Runs Deep

Sáu Cột Trụ này là nền móng cho mọi hành động của chúng tôi. Từ địa điểm đến quy trình, từ con người đến đam mê, Sáu Cột Trụ này là nền tảng cho tinh thần đặc trưng của The Macallan.

Read More