Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Sample

European Oak Sherry Butt

Reserved

02.06.17

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in the US and Asia.

2017/ESB-8841/03

Cask Type

European Oak Sherry Butt

Limited Edition

One of only 612 bottles

Selected By

Bob Dalgarno

Nose

Rounded and balanced, with rich dates and sultanas. Hints of toffee and chocolate.

Taste

Full bodied, with sweet toffee and oak, juicy raisins with a background of ground ginger.

Hoàn thành

Lasting sweet mouth coating, with a gentle warming.

ABV

60.8%

The Sample

European Oak Sherry Butt

Reserved

02.06.17

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in the US and Asia.

Distilled and filled

06 Aug 2003

Reserved

02 Jun 2017

Bottled

30 Aug 2017

Discover More