Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Sample

European Oak Sherry Puncheon

Reserved

23.11.17

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in Global Travel Retail and direct from The Macallan.

2018/ESP-8167/02

Cask Type

European Oak Sherry Puncheon

Limited Edition

One of only 627 bottles

Selected By

Sarah Burgess

Nose

Green apple, oak, vanilla, pear, cinnamon, very sweet, orange oil.

Taste

Fresh, creamy mouth coating, nutty, fruit crumble, spicy, hot ginger, ginger biscuit, banana.

Hoàn thành

Long, dry yet nutty.

ABV

60.1%

The Sample

European Oak Sherry Puncheon

Reserved

23.11.17

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in Global Travel Retail and direct from The Macallan.

Distilled and filled

09 Sep 2002

Reserved

23 Nov 2017

Bottled

02 May 2018

Discover More