Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Sample

European Oak Refill Sherry Hogshead

Reserved

20.05.19

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in the Americas and direct from The Macallan.

2019/ESH – 14812/01

Cask Type

European Oak Refill Sherry Hogshead

Limited Edition

One of only 198 bottles

Selected By

Steven Bremner

Nose

Rich coffee, vanilla, milk chocolate, ginger, nutmeg, fig and sweet floral blackberry.

Taste

Ginger, vanilla, rich coffee, milk chocolate, lingering oak spice.

Hoàn thành

Long and fresh, sweet chocolate orange and oak spice.

ABV

53.4%

The Sample

European Oak Refill Sherry Hogshead

Reserved

20.05.19

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in the Americas and direct from The Macallan.

Distilled and filled

20 Oct 1997

Reserved

20 May 2019

Bottled

02 Sep 2019