Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Sample

European Oak Sherry Butt

Reserved

26.04.19

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in Asia, Europe, Global Travel Retail and direct from The Macallan.

2019/ESB – 5542/02

Cask Type

European Oak Sherry Butt

Limited Edition

One of only 581 bottles

Selected By

Sarah Burgess

Nose

Dry smoked almonds with clove and orange oil opening into dried fruit, Seville oranges and aged oak.

Taste

Sweet and spicy ginger, oak spice, bitter orange, liquorice.

Hoàn thành

Medium with a dry almond nuttiness.

ABV

57.6%

The Sample

European Oak Sherry Butt

Reserved

26.04.19

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in Asia, Europe, Global Travel Retail and direct from The Macallan.

Distilled and filled

16 Apr 1997

Reserved

26 Apr 2019

Bottled

02 Aug 2019