Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Sample

European Oak Sherry Butt

Reserved

26.04.19

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in Asia, Europe and direct from The Macallan.

2019/ESB – 14/03

Cask Type

European Oak Sherry Butt

Limited Edition

One of only 606 bottles

Selected By

Sarah Burgess

Nose

Fresh cherries, vanilla, sweet oak, ginger wood spice, fig and crème caramel.

Taste

Sweet raisin and spice with a combination of ginger, nutmeg & oak spice. Hints of chocolate fondant.

Hoàn thành

Medium with oak spice moving into sweetness.

ABV

56.7%

The Sample

European Oak Sherry Butt

Reserved

26.04.19

Seasoning

Sherry

Thông tin sản phẩm

This cask was originally available in Asia, Europe and direct from The Macallan.

Distilled and filled

13 Jan 1997

Reserved

26 Apr 2019

Bottled

06 Aug 2019