Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

Sustainability

Sự bền vững

Kể từ năm 1824, sự bền vững đã trở thành nguyên tắc chủ đạo lâu dài trong tư tưởng cốt lõi chi phối mọi hoạt động của chúng tôi. 

Di sản từ hành động tích cực

Khát vọng của chúng tôi là tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau. Với hành trình tìm kiếm những kiến thức sâu rộng và hành động mạnh mẽ hơn, chúng tôi quyết tâm kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn cho tương lai, bằng việc tiếp tục đưa ra các quyết định dựa trên sự cân nhắc về hệ quả lâu dài của những hành động đó. 

Tư duy bền vững này là mối liên kết giữa niềm tin và sức mạnh ràng buộc chúng ta sâu sắc thông qua một mục đích chung với tư cách là những công dân của thế giới.  Tư duy này định hướng cho các quyết định của chúng tôi, phù hợp với cam kết xây dựng tương lai tích cực và bền vững cho di sản độc đáo mà chúng tôi được kế thừa và sẽ truyền lại cho các thế hệ tiếp nối.

Nature on The Macallan Estate - Evergreen Roofscape

A Green Roofscape Inspired by Nature

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th7 20 2022 · 2 thời lượng đọc
The Macallan Rare Cask with Serve

Nurtured by Nature with Every Step

9D1B70C0-3B5A-44B1-9424-A8CA9A857B34@2x Th8 12 2021 · 2 thời lượng xem
Discover whisky rituals you can do at home that draw inspiration from nature.
Arial view of the Macallan Estate

Sự bền vững: Thiên nhiên thứ hai

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th6 03 2021 · 4 thời lượng đọc
The Macallan khai sinh từ thiên nhiên và thời gian. Vậy nên chúng tôi luôn hướng tới tương lai lâu dài.
Nature on The Macallan Estate - Great Tit Bird

Bảo tồn Điền trang của chúng tôi

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th6 03 2021 · 4 thời lượng đọc
Các sáng kiến và cam kết về tính bền vững của chúng tôi đối với Điền trang The Macallan đều hướng tới mục tiêu...

Nguyên tắc đóng gói bao bì tiến bộ

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th6 03 2021 · 4 thời lượng đọc
Inside the Distillery

Chưng cất từ cảm hứng của thiên nhiên

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th6 03 2021 · 3 thời lượng đọc
Nature on The Macallan Estate- the barley fields

Cống hiến

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th6 03 2021 · 2 thời lượng đọc
The Macallan Casks resting in warehouse

Mạng lưới cung cấp bền vững

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th6 03 2021 · 4 thời lượng đọc
The Macallan and Bentley Motors global partnership cars

Bậc thầy cùng chia sẻ bí quyết

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th7 06 2021 · 5 thời lượng đọc
Thumbnail

Mục Tiêu Rõ Ràng: Sự minh bạch bên trong nhà máy chưng cất

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th11 15 2018 · 4 thời lượng đọc
Thumbnail

Tương Lai Bền Vững: Sự sáng tạo và hài hòa bên trong nhà máy chưng cất

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th11 15 2018 · 3 thời lượng đọc
Thumbnail

 

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th11 15 2018 · 4 thời lượng đọc
Thumbnail

Con đường thứ hai: Thiết lập tiêu chuẩn về hương vị

E600CA23-A5CF-4F30-BC0F-7E8B830451E0@2x Th11 13 2018 · 4 thời lượng đọc

Điền trang The Macallan

Rượu whisky của chúng tôi