Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Macallan Anecdotes of Ages - A5 Ruled Notebook

The Macallan Anecdotes of Ages ruled notebook is bound with a printed band featuring a piece of art by Sir Peter Blake created exclusively for The Macallan. The art tells the cumulative story of a collection of anecdotes celebrating the community and the beautiful landscape of Easter Elchies Estate. Sir Peter Blake set the composition on a backdrop of The Macallan Distillery and Visitors Experience opened in 2018. The “crowd” depicts influential characters and places dating back to 1824 when The Macallan Distillery was founded.