Nhảy đến nội dung

Xem Phim

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

I am of legal drinking age in my location

Thông qua việc truy cập website của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện và Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm khi sử dụng rượu bia, hãy truy cập drinkaware.co.uk

The Macallan Chevron Ice Bucket

The Macallan small ice bucket is perfect for those who enjoy their whisky over ice. Made from the finest European glass and with a capacity of 3 litres, the ice bucket is a distinctive centre piece for drinks with friends. Fill with slow melting ice balls for the perfect Macallan ice ball serve.