Nhảy đến nội dung

Xem Phim

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

I am of legal drinking age in my location

Thông qua việc truy cập website của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện và Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm khi sử dụng rượu bia, hãy truy cập drinkaware.co.uk

The Macallan Chevron Water Jug

A drop, or splash, of water can bring a new dimension to tasting your whisky so if this is your preference, the striking Macallan water jug is your perfect drinking companion. Crafted from the finest European glass, the bespoke jug is designed to decant small droplets of water to allow you to tailor to your personal taste.