Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Macallan Classic Cashmere Scarf

This 100% cashmere scarf featuring The Macallan's exclusive Ghillies tweed design has been crafted in Scotland by Johnston's of Elgin.

The Macallan Ghillies tweed Scarf
A unique 100% cashmere scarf design featuring The Macallan Ghillie’s Tweed pattern on the front and a plain grey colour on the back, this luxurious winter accessory has been created with sustainability at the heart, ensuring it is made to last without having a lasting impact on the local environment.
Discover

THE MACALLAN CLASSIC UMBRELLA

Discover

The Macallan Estate Experience