Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Macallan Classic Umbrella

A quintessential British umbrella designed and crafted for The Macallan by London Undercover to provide stylish shelter from the unpredictable Scottish weather.

2022 Lifestyle Accessories Illustration Umbrella
Using age-old techniques, The Macallan Classic Umbrella is handcrafted with a timeless solid oak handle featuring Sterling silver collar detailing. The everyday essential displays a classic black exterior and vibrant Macallan red interior lining and is created from 100% recycled fabric.
Discover

THE MACALLAN CLASSIC CASHMERE SCARF

Discover

Our Estate