Nhảy đến nội dung

Xem Phim

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

I am of legal drinking age in my location

Thông qua việc truy cập website của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện và Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm khi sử dụng rượu bia, hãy truy cập drinkaware.co.uk

The Macallan Distillery Print - Stillhouse I

'Stillhouse I', an impressive pen and ink drawing by British born creative Anja Kempa of Roger Stirk Harbour + Partners, illustrates the intricacies of The Macallan Distillery. 

Anja is based in London and her work is often exhibited around the capital as well as internationally. It has received critical acclaim online and in print from leading design and architectural writers. Anja is a qualified architect with Roger Stirk Harbour + Partners and most recently worked on the The Macallan Distillery from concept to completion. 

Each of the 194 prints is hand signed by Anja Kempa and measures 60 cm x 50 cm.