Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Macallan Ice Ball Maker

The Macallan Ice Ball Maker will quickly transform a large cube of ice into a perfectly round ball of ice. This will chill your whisky but, as it melts more slowly than traditional ice cubes, it will not dilute it as quickly.

The Ice Ball Maker is made of aluminium alloy and creates ice balls 65mm in diameter.

This set consists of one ice ball maker and four ice ball moulds.

We regret that we are unable to deliver this item to Japan for legal reasons and if shipping to the US, this item will arrive separately to any other products ordered. 

Additional ice ball moulds are available to purchase, priced at £2.50. To enquire about purchasing additional moulds, please contact us