Nhảy đến nội dung

Xem Phim

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi uống rượu ở quốc gia của mình

Thông qua việc truy cập website của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện và Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm khi sử dụng rượu bia, hãy truy cập drinkaware.co.uk

The Macallan Ice Ball Maker

The Macallan Ice Ball Maker will quickly transform a large cube of ice into a perfectly round ball of ice. This will chill your whisky but, as it melts more slowly than traditional ice cubes, it will not dilute it as quickly.

The Ice Ball Maker is made of aluminium alloy and creates ice balls 65mm in diameter.

This set consists of one ice ball maker and four ice ball moulds.

We regret that we are unable to deliver this item to Japan for legal reasons and if shipping to the US, this item will arrive separately to any other products ordered. 

Additional ice ball moulds are available to purchase here