Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiệnChính sách bảo mật của chúng tôi . Để biết thông tin về trách nhiệm khi sử dụng đồ uống có cồn, hãy truy cập

The Macallan Notebook

Enjoy the beauty of the new Macallan Distillery and Visitor Experience with this notebook with a stunning image shot by photographer Mark Power for The Macallan Masters of Photography Magnum Edition. 

A collaboration between The Macallan and Magnum Photos, six world famous Magnum photographers captured the build of the new Distillery from genesis to completion, over a three year period. 

This A5 notebook has lined paper and includes a ribbon bookmark.