Nhảy đến nội dung

Xem Phim

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

I am of legal drinking age in my location

Thông qua việc truy cập website của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện và Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm khi sử dụng rượu bia, hãy truy cập drinkaware.co.uk

The Macallan Rare Cask Stopper

In celebration of the peerless spirit of The Macallan and the unveiling of the new Distillery and Visitor Experience, this handcrafted glass stopper, designed by internationally renowned glassware designer Felicia Ferrone, embodies the mastery and intricacy of The Macallan. 

The 2018 stopper is the fourth annual limited edition Rare Cask bottle stopper.