Nhảy đến nội dung

Vui lòng nhập ngày sinh của bạn.

Tôi đủ tuổi được phép uống rượu

Khi truy cập vào website của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản quy định về thông tin cá nhân. Để biết thêm thông tin về thưởng thức có trách nhiệm, truy cập trang web drinkaware.co.uk

“Gỗ Là Tâm Điểm Của Chúng Tôi Tại The Macallan Và Dòng Sản Phẩm Này Còn Chứng Tỏ Hơn Nữa Vai Trò Thiết Yếu Của Các Thùng Rượu Trong Việc Sản Xuất Những Dòng Rượu Whisky Thượng Hạng Này."

Stuart MacPherson, The Macallan Master of Wood