Dòng Sản Phẩm

Chắt Lọc Cổ Điển

Một chuỗi các dòng sản phẩm hàng năm tôn vinh cam kết không ngừng nghỉ của The Macallan trong việc theo đuổi những điều phi thường và thông qua đó tạo nên những dòng whisky thật sự khác biệt.

Chắt Lọc Cổ Điển

Explore

Một chuỗi các dòng sản phẩm hàng năm tôn vinh cam kết không ngừng nghỉ của The Macallan trong việc theo đuổi những điều phi thường.

"Inspiration And Innovation Lie At The Heart Of The Macallan And In Classic Cut We Have Gone To Extraordinary Lengths To Reveal The Unique Character Of The Whisky."

Nick Savage, The Macallan Master Distiller