The Archival Series

Folio 3

Tiếp tục niềm hứng khởi của việc tìm lại các quảng cáo The Macallan hồi thập niên 1970, 1980 và 1990, cùng với những trí tuệ đã tạo nên chúng.

Ít Hơn Là Nhiều Hơn

"The Snow Can Linger On Ben Rinnes"

Folio 3 mở màn với một bài quảng cáo tôn vinh ý tưởng rằng whisky tốt nhất được sản xuất trong thời tiết giá lạnh, lấy ý tưởng từ một truyền thống mà vị Distillery Manager của Macallan đã nói với David Holmes và Nick Salaman khi họ ghé thăm Dinh Thự The Macallan. Tiếp tục phong cách rất đặc trưng của quảng cáo cùng dòng phụ đề đơn giản nhưng dễ nhớ đã đặt khẩu hiệu "ít hơn là nhiều hơn" ở trung tâm, chiến dịch quảng cáo này tiếp tục gây tiếng vang trong một không gian nhỏ hẹp và ngày càng được đông đảo độc giả chú ý đến.

The Archival Series

A Look Back At The Advertising That Spread The Macallan Word

Khám Phá

Tinh Tế và Quý Hiếm

Discover The Individuality Of Vintage Macallan

Khám Phá