Rượu Whisky của Chúng Tôi

Past Releases

Khám phá những phiên bản trước đây từ The Macallan.

Fine Oak

The Macallan Fine Oak is triple cask matured in a unique combination of exceptional sherry seasoned European and American oak casks and ex-bourbon American oak casks.

Explore

The 1824 Series

Explore

The 1824 Collection

Độc quyền cho Cửa Hàng Bán Lẻ Du Lịch, The Macallan 1824 Collection được định nghĩa bởi tuyển tập các thùng rượu có chất whisky được ủ tối ưu.

Explore